ความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์
ผมให้ความคิดเป็นอย่างแรกนะให้ความสำคัญด้วยการคิดแต่ละอย่าง เหตุผล มันต่างกันครับ
เหมือนของสักอย่างก็ได้ เด็กอยากได้เพราะอยากได้ เท่ มีตามเพื่อน ผู้ใหญ่ ของจำเป็น สำคัญ มีประโยชน์ ประมาณนี้มั้งครับ ความคิดเห็นส่วนตัว
โฆษณา