ความคิดเห็นบนคำถาม

สิ่งที่กำหนดความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ?
23 พ.ย. 2022 เวลา 06:24 • ความคิดเห็น • 18 คำตอบ
ถ้าไม่ใช้อายุเป็นเกณฑ์คัดกรองความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ สิ่งใดที่ใช้วัดความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (18)