สำหรับเรา เราคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ความคิด และทัศนคติ มากว่านะคะ เพราะว่าบางคนคืออายุเยอะมาก แต่ความคิดยังเด็กก็มีค่ะ แต่บางคนคืออายุยังน้อยแต่ความคิดเขาคือเป็นผู้ใหญ่มากค่ะ เหมือนประโยคนึงที่คนไทยชอบพูดบ่อยๆ ว่า อายุเป็นเพียงตัวเลข อันนี้คือจริง ๆ ค่ะ
โฆษณา