24 พ.ย. 2022 เวลา 17:19 • ความคิดเห็น
ส่วนตัวคิดว่าอายุไม่ได้บ่งบอกวุฒิภาวะขนาดนั้น แต่ถ้าเทียบจากสถานการณ์เดียวกัน ผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้มากกว่า คือคนที่โตกว่าค่ะ ไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตาม
โฆษณา