“ผู้นำของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการแต่งตั้ง”
ผู้นำของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการแต่งตั้ง แต่เกิดจากคุณธรรมของแต่ละท่าน ใครมีคุณธรรมคนนั้นแหละเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติ แล้วจะมีผู้แสวงหามาเดินตาม เรื่องการแต่งตั้งเป็นเรื่องลัทธิ คล้ายกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา