เห็นด้วยอย่างมากค่ะ ถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตาม และไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะใด เช่น แม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆ และมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ก็จะหมดความน่าเชื่อถือไปเลยค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา