27 พ.ย. 2022 เวลา 14:06 • ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างมากค่ะ ถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตาม และไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะใด เช่น แม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆ และมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ก็จะหมดความน่าเชื่อถือไปเลยค่ะ
โฆษณา