29 พ.ย. 2022 เวลา 05:15 • ความคิดเห็น
ดิฉันคิดว่าในมุมมองคนอื่นสิ่งแรกๆคือ อายุ,ใบหน้าผิวพันธุ์,การแต่งตัว,มุมมองความคิด เป็นต้น
ถ้าในมุมมองเราก็คือความชราที่เกิดขึ้นตามสังขารวันเวลา
หากเราดูแลตัวเองดี/กินอาหารดี/สุขภาพจิตดี/สภาพแวดล้อมดี ก็ย่อมชะลอความสูงวัยในรูปลักษณ์ภายนอกให้ช้าลงได้
1
โฆษณา