ทำให้คนที่ดูถูกรู้ว่าการเรียนไม่จบ ก็ไม่ใช่เป็นบทสรุปว่าเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้ คงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์การโต้เถียง ด้วยวาจาอาจไม่ได้เป็นผลที่ดีต้องยอมที่จะอดทน ทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กำลังใจครับ
  • 3
โฆษณา