30 พ.ย. 2022 เวลา 11:40 • ความคิดเห็น
สนใจคนที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะเพราะพวกเค้าจะอยู่กับเราในทุกช่วงของชีวิตโลกเสมือนจริงเป็นแค่มายาช่วคราวอย่าไปจริงกับเรื่องไม่จริงค่ะ
โฆษณา