รู้สึกว่าคอนนี้ในวัดนะสกปรกกว่านะคนอาศัยทำกินเขายังไม่ร้อนกันเลย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...