แยกรูปนามมิใช่คิดนึกเอา ลองตามฟังธรรมะให้เห็นภาพรวมก่อนนะใจเย็นๆ หาโอกาสฟัง ขณะที่ฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วย ผู้รู้ตามที่จะนำเสนอมีประโยชน์มากคัดสรรมาแล้ว ลองฟังดูครับ
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
สติมาก กุศลผลยุญมาก
หนทางชนะความโศก
บางกรรมฐานเหมาะกับบางบุคคล
พระอาจารย์สุรศักดิ์ แห่งวัดมเหยงค์
แนะนำกรรมฐานเบืเองต้น
อนัตตลักขณสูตร
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
วิธีดับทุกข์
มีแค่กายกับใจ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
คำตอบของการเกิดเป็นมนุษย์
ควรเร่งปฏิบัติได้แล้ว
ที่พึ่งถาวร
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
เหตุบังเอิญไม่มีในโลก
พระในป่า .... หลวงพ่อพบหลวงพ่อดำในป่าขอนแก่น
วิธีดับทุกข์
ผลของกรรม
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
การเวียนว่ายตายเกิด
พระอริยะบุคคล ยังมีอยู่ในโลกหรือไม่
สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
นรกสวรรค์มีจริงไหม
ตอบปัญหาเรื่องทรงเจ้า
อาจารย์เผดิม ฆราวาสสายอภิธรรม
งานศพ....
พึ่งตนพึ่งธรรมะ
อย่าเสียเวลาไปกับความทุกข์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...