ออกไปใช้ชีวิต เพื่อเก็บสะสมข้อมูลชีวิตให้ได้ประมาณหนึ่ง (1st Stage)
นำข้อมูลชีวิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคัดแยกข้อมูลที่จำเป็น
และไม่จำเป็น → ขจัดข้อมูลชีวิตที่ไม่จำเป็นออกไป….
เหลือไว้แค่ข้อมูลชีวิตที่จำเป็น จากนั้นนำมาจัดลำดับความสำคัญว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง
ทำซ้ำ ไปเรื่อยๆ โดยแบ่งเป็นช่วงๆ
2nd Stage…
3rd Stage…
มันจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง เพราะเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น
ในชีวิตออกไปเรื่อยๆในแต่ละStage…จนลงล็อคในที่สุด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...