"เเม้วิชา​มวย​จะเป็นเรื่องของความรุนเเรง​ เเต่วิชามวยจีนมีจิต​วิญญาณ​ของขงจื๊อ​อยู่​เเละมีหลักการคือความเมตตาปรานี"
เครดิต : หมาเเกะหนัง
โฆษณา