ทราบหรือไม่การใช้สายตาในการทำงานวันละหลายชั่วโมงของมนุษย์ออฟฟิศ
1
อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับดวงตา อาทิ โรคต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม โรควุ้นในตาเสื่อม โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม เป็นต้น
1
ข้อควรปฎิบัติเพื่อรักษาสุขภาพตา
 • 1.
  จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับระดับการมองเห็น
 • 2.
  กระพริบตาให้ถี่ขึ้น
 • 3.
  พักสายตาบ้าง หากต้องทำงานที่ใช้สายตาเป็นเวลานาน
 • 4.
  ปรับความสว่างของห้องให้เหมาะสม
 • 5.
  เลือกใช้แว่นที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์
Thai Optical Group
 • 19
โฆษณา