"บางความรู้ เรารู้แค่ 60-70% พอ ส่วนที่เหลือค่อยๆเติมความรู้จากคนรอบข้าง จากผู้รู้ ให้ครบเม่าที่เรารับรู้ได้"
...
ความรู้มาก มัก ทำให้เราไม่อยากรู้เรื่องใหม่ๆ
ความรู้มาก มัก ปิดความรู้ใหม่ๆ ที่เท่าทันโลก
...
ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ
อย่าหยุดเรียนรู้ ถ้าอยากเป็นคนรอบรู้
  • 2
โฆษณา