15 ธ.ค. 2022 เวลา 06:13 • ความคิดเห็น
เข้าใจคำว่า”เวลา”มากขึ้น เมื่อได้อ่านบทความของผู้รู้หลายท่าน ที่บอกว่ามนุษย์เราชอบเอาตัวเองไปฝากไว้กับกระแสของเวลา ทั้งๆที่ตัวเรานี่แหละคือเวลา เพราะเวลามันอยู่ที่ตัวเรา
พอลองคิดทบทวนดู ที่เราบอกว่าเวลามันมีจำกัด
เวลามันมีค่า ก็คงเป็นเพราะเรามองเห็นคุณค่าในตัวเรา? แปลว่าเราตระหนักรู้โดยบังเอิญว่าตัวเราคือเวลา เราจึงพูดมันออกไปแบบนั้น…
→ เพราะเรารู้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาทุกที
เราจึงตกผลึกได้ว่าเวลาชีวิตมันมีจำกัดเท่ากับลมหายใจของเรา ที่ยังมีชีวิตอยู่ มันทำให้เราอยากใช้มันให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพราะเรามองเห็นคุณค่าของชีวิตที่มันมีจำกัดตามลมหายใจของเรา..
ในทางกลับกัน คำว่า”ไม่มีเวลา”บางทีมันอาจไม่มีอยู่จริงก็ได้ เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการจัดสรรของเราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของชีวิต และเจ้าของ「เวลา」
1
Cr.pic : → 「wallpaperflare.com」
โฆษณา