โดยปกติของคนทั่วไปจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรก็ด้วยเพราะแรงขับสองประการครับ หนึ่ง.คือความโลภ สอง.คือความกลัว แต่สำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในภารกิจจะไม่เป็นเช่นนั้น เขาจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ด้วยแรงขับของความรู้ (ความรู้นะ ไม่ใช่อยากรู้)
1
5 ถูกใจ
2 แชร์
646 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา