เหมือนกับคำว่า ดี คืออะไร คำว่าชั่ว คืออะไร
บางครั้งความหมายอาจกับกันก็ได้ เพียงแต่เราโดนสั่งสอนมาตั้งแต่ยุคเก่าๆ ว่าอย่างนี้เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าชั่ว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา