19 ธ.ค. 2022 เวลา 09:07 • ปรัชญา
เหมือนกับคำว่า ดี คืออะไร คำว่าชั่ว คืออะไร
บางครั้งความหมายอาจกับกันก็ได้ เพียงแต่เราโดนสั่งสอนมาตั้งแต่ยุคเก่าๆ ว่าอย่างนี้เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าชั่ว
โฆษณา