ข้อคิด คติธรรม ยามเช้า 1
4
อย่าทุกข์ในสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขอะไรไม่ได้
3
เมื่อเราทำดีที่สุดแล้ว......
ก็แค่ ปล่อยวาง
2
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา