ดัชนี sSET Index คืออะไร?
Imge Credit: Pixabay
“SET Index” หรือ “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ” คือ ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ทั้งหมด
ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในแต่ละวันเป็นเหมือนตัวชี้วัดให้นักลงทุนเห็นว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนั้นๆ เป็นอย่างไร
ซึ่งการเพิ่มขึ้น-ลดลงที่เราคุ้นเคยกันดีได้ถูกใช้แทนด้วย 2 สีหลัก คือ
# สีเขียว = มูลค่าตลาดรวมวันนี้ “สูงกว่า” วันก่อนหน้า
# สีแดง = มูลค่าตลาดรวมวันนี้ “ต่ำกว่า” วันก่อนหน้า
Image Credit: Streaming
แต่อย่างไรก็ตาม SET Index เป็นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นส่วนใหญ่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปที่หุ้นตัวใด ซึ่งหุ้นบางตัวอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลงสวนทางกับหุ้นอื่นๆ ส่วนใหญ่ในตลาดก็เป็นได้
นอกจากดัชนี SET Index ซึ่งเป็นภาพรวมของตลาดฯ แล้ว ก็ยังมีดัชนีอีกหลายตัวที่นักลงทุนให้ความนิยมนำไปประเมินมูลค่าของตลาดหุ้นในแง่มุมและเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป และสามารถเลือกนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุนได้ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
เช่น SET50 Index: ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 50 ตัวแรก, SET100 Index: ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 100 ตัวแรก, SETHD Index: ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 30 ตัว ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงต่อเนื่อง, SETTHSI Index: ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) เป็นต้น
และมีอยู่อีกหนึ่งดัชนีที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ดัชนีอื่นๆ นั้นก็คือ “sSET Index”
## แล้วดัชนี “sSET Index” สะท้อนความเคลื่อนไหวอะไร? ##
ดัชนี sSET Index สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากดัชนี SET50 และ SET100 ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับที่ 90% ขึ้นไป แต่จะไม่เกินลำดับที่ 98%
และมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 ใน 12 เดือน
Image Credit: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และต้องไม่เคยถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) ติดต่อกันตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป
อีกทั้งต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของ SET100 ในรอบเดียวกันด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มเผยแพร่ดัชนีนี้มาตั้งแต่ปี 2560
## sSET ดีอย่างไร? ##
อย่างแรกเลยคือหุ้นที่เข้ามาอยู่ใน sSET Index ได้ จัดว่าเป็นหุ้นที่ผ่านการคัดกรองด้วยเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน หรือเรียกได้ว่าหากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ใน sSET Index ได้
ข้อดีถัดมาคือผู้ลงทุนจะได้รู้จักกับหุ้นคุณภาพที่อยู่นอกเหลือจาก SET100 มากขึ้น โดยหุ้นกลุ่ม sSET Index จะใช้เป็น Benchmark Index สำหรับการลงทุนในหุ้นนอกกลุ่ม SET100
นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Index Funds/Tracker Funds, กองทุน ETF เป็นต้น
Image Credit: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันมีทางเลือก และผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ผู้ลงทุนเลือกพิจารณาตัดสินใจลงทุนตามวัตถุประสงค์ค่อนข้างที่จะหลากหลาย หากลองศึกษา และทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็น่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ไม่ยากเกินไปนัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดของเวลาในการศึกษาข้อมูล...กองทุนที่อ้างอิง หรือ Benchmark กับดัชนีต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งผ่านการคัดกรองแล้วเป็นอย่างดี สำหรับการเลือกลงทุนสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว
Update! ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 (สำหรับใช้คำนวณดัชนีในช่วงระหว่าง 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2566)
## ดูรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมด --> https://bit.ly/3VhhAPH
Reference: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited
2 ถูกใจ
2 แชร์
383 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา