24 ธ.ค. 2022 เวลา 15:50 • ดนตรี เพลง
🎶✨ 🌸 สิ่ ง ส ำ คั ญ 🌸✨🎶
ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้
มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใด🎶
รักเรานั้นจะไปอีกไกล
หรือวันไหนจะต้องร้างลา
ฉันไม่รู้ ไม่เคยแน่ใจอะไร
ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ
เทให้ทั้งหัวใจ❤️
นี่คือสิ่งสำคัญ ที่เรายังอยู่ด้วยกัน
สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึง
บอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มี
ให้มันตราตรึง อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก
เรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ 🎶
ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจ
รักที่เราให้กันคือสิ่งดีงาม
แม้สุดท้ายจะเหลือพียงฝัน
หรือจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจ
ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ
เทให้ทั้งหัวใจ❤️
นี่คือสิ่งสำคัญ ที่เรายังอยู่ด้วยกัน
สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึง
บอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มี
ให้มันตราตรึง อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก
ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ
เทให้ทั้งหัวใจ🌸
นี่คือสิ่งสำคัญ ที่เรายังอยู่ด้วยกัน
สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึง
บอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มี🎶
ให้มันตราตรึง อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก
โฆษณา