เพลง
  • 1.7K
    โพสต์
  • 8
    คำถาม
  • 275
    สมาชิก
ทำนองดนตรี หรือสำเนียงขับร้อง สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไปตามที่เรียบเรียงขึ้น