เพลง
  • 2.2K
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 302
    สมาชิก
ทำนองดนตรี หรือสำเนียงขับร้อง สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไปตามที่เรียบเรียงขึ้น