347 ปี กับการเป็นไปได้ของ “คอคอดกระ” ในประเทศไทยของเรา
เหตุใดประเทศไทยจึงไม่ขุดคลองในส่วนที่แคบที่สุดของดินแดนของตนเพื่อทดแทนช่องแคบมะละกา
โดยปกติช่องแคบมะละกานั้น เป็นหนึ่งในช่องแคบที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย
หลังจากการเปิดศักราชแห่งการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ ถนนสู่การค้าทางทะเลก็เติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
มุกเก่าแก่ของตำแหน่งเจ้าโลก ในตอนนั้น(ถึง​ปัจจุบัน)​ก็​คือ โปรตุเกส สเปน เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
1
ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลประโยชน์จากการค้าทางทะเล
ในยุคของการค้าทางทะเล ประเทศที่มีช่องทางเดินเรือมีความได้เปรียบทางการค้าอย่างไม่ต้องสงสัย
จะเห็นได้ว่าใครก็ตามที่สามารถควบคุมการค้าทางทะเลได้จะสามารถควบคุมเส้นชีวิตของเศรษฐกิจโลกได้
ไม่เพียงแต่สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านช่องทางเดินเรือที่พวกเขาควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลา
แต่ยังสามารถเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรจากประเทศอื่นๆ ผ่านช่องทางเดินเรือเหล่านี้ได้ . .
ในบรรดาช่องแคบทางทะเลที่มีอยู่มากมายในโลก
ช่องแคบมะละกาเป็นหนึ่งในช่องแคบที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากที่สุด
อย่างไม่ต้องสงสัย จำนวนเรือสำราญที่เข้าสู่ทะเลจีนใต้จากช่องแคบมะละกามีจำนวนมากเกินกว่าคลองสุเอซและคลองปานามา
ดังนั้น ประเทศที่ควบคุมช่องแคบมะละกาก็ทำกำไรมหาศาลเช่นกัน
ประเทศไทยอิจฉาช่องแคบมะละกามาโดยตลอดและพวกเราก็ต้องการกินเงินปันผลทางเศรษฐกิจในส่วนนี้ด้วย
ไทยจึงเสนอแผนคือ ใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ขุดคลองใหม่ในส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย
โดยคลองนี้จะอ้อมช่องแคบมะละกาโดยตรง ให้ไหลผ่านภายในประเทศไทยและออกไปเชื่อมต่อกับทะเลอันกว้างใหญ่
ในวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คลองนี้สามารถสร้างได้นั้นมหาศาล
แม้ว่าช่องแคบมะละกาจะไม่ได้สูญเสียสถานะไปโดยสมบูรณ์
แต่ก็ยังสามารถได้รับส่วนแบ่งจากช่องแคบนี้ ถึงกับคิดชื่อคลองนี้ขึ้นมาเรียกว่าคลองคอดกระ
หากแผนการของไทยเราเป็นจริงพวกเราจะสามารถแบ่งปันผลกำไรส่วนใหญ่ของช่องแคบมะละกาในปัจจุบันได้
อย่างไรก็ตาม ช่องแคบมะละกาถูกควบคุมร่วมกันโดยทั้งสามประเทศ
แต่คลองที่พวกเราขุดเป็นของ ประเทศไทย เอง...
แต่แผนของพี่ไทยนี้ ก็ล้มเลิกไปตั้งแต่มีการนำเสนอโครงการณ์ไปแล้ว
ทำไมไทยถึงไม่ลงมือขุดคลองคลอดกระเพื่อทดแทนช่องแคบมะละกาล่ะ?
ความจริงแล้วการขุดคลองเป็นโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและการเงินของประเทศหากประเทศไทยไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนก็เป็นไปได้มากที่แผนจะไม่เสร็จกลางคัน
อีกทั้งสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของไทยไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ขุดคลองสายนี้
หากฝืนทำไป รังแต่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
และในด้านเทคโนโลยี สำหรับประเทศไทยนั้น ยังต้อง(ขอความ)ร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อให้บรรลุแผนดังกล่าว
นอกจากนี้ เมื่อไทยขุดคลองคอดกระแล้วผลประโยชน์ของช่องแคบมะละกาจะถูกแบ่งโดยไทย
แน่นอน นั่นนับเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งสำหรับ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียซึ่งควบคุมช่องแคบมะละกา ในการที่จะแข่งขันในผลประโยชน์ทางการขนส่ง
1
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้จะต้องค่อยๆ เสื่อมลง
ที่สำคัญสหรัฐอเมริกายังยืนอยู่ข้างหลังช่องแคบมะละกา
1
เมื่อไทยเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับสหรัฐอเมริกาผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากอย่างแน่นอน
อีกอย่างหนึ่งคือ ความวุ่นวายในประเทศไทยยังไม่สงบลง
หลังจากขุดคลองแล้ว ประเทศไทยก็จะถูกแบ่งด้วยคลองสายนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะยังเป็นปึกแผ่น(แต่เพียงผิวเผิน)
การแบ่งแยกดินแดนจะนำมาซึ่งปัญหาภายในประเทศที่รุนแรงมากขึ้น
ถึงเวลานั้นประเทศไทยอาจต้องแตกเป็นเสี่ยงๆ
ที่สำคัญกว่านั้นการขุดคลองคอดกระที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ประเทศไทยอยู่บนจุดสูงสุดของทุกประเทศในโลก
เมื่อรู้ถึงผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการขนส่งทางเรือ และจะไม่มีประเทศใดยอมให้ประเทศไทยผูกขาดเงินปันผลส่วนนี้
และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจจะนำมาซึ่งการเผชิญหน้าระหว่างประเทศต่างๆ
ทั้งนี้ ในฐานะประเทศเล็ก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทย จะไม่สามารถต้านทานการกดขี่ของมหาอำนาจโลกได้
จากเหตุผลข้างต้น แม้ว่าประเทศไทยจะทราบดีถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลที่อาจนำมาซึ่งคลองคอดกระ
แต่ก็ไม่กล้าพนัน ที่จะดำเนินการตามแผนนี้
อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผมว่า...บางที ณ วันหนึ่งประเทศไทย
จะพบเวลาที่ดีที่สุดในการดำเนินการตามแผนนี้ก็เป็นได้.... สาธุๆๆๆๆ
  • 14
โฆษณา