เล็กพึ่งพิงใหญ่ แต่บางครั้งใหญ่ก็ต้องพึ่งพิงเล็ก
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกัน
ไม่มีใครเก่งและทำทุกอย่างได้ดีในทุกเรื่อง
ใครทำอะไรได้ดีกว่าก็เป็นผู้นำให้อีกฝ่าย
#ภาพถ่าย
#ข้อคิด
#PhotobyAey
#ถ่ายไปเรื่อย
#พึ่งพาอาศัย
#น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
#ช่วยเหลือ
#แบ่งปัน
#positivethinking
#อนึ่งคิดขึ้นได้พอสังเขป
#มือสมัครเล่น
#คนชอบถ่ายรูป
#samsungnote10plus
แสดงความคิดเห็นของคุณ...