เหลือกี่บาท
เงินที่ได้จากธุรกิจ จริงๆแล้วเหลือเป็นเงินสดกี่บาท?
ท่านที่ติดตามเพจมา อาจจะทราบมาแล้วว่า การทำงบกำไรขาดทุนนั้นตั้งอยู่บนเกณฑ์คงค้าง (accrual basis) ซึ่งหมายความว่า รายการบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้รับหรือจ่ายเงินจริงก็ได้... อ่านต่อ
โฆษณา