ว่ากันด้วยเรื่องคลอง😁
347 ปี กับการเป็นไปได้ของ “คอคอดกระ” ในประเทศไทยของเรา
เหตุใดประเทศไทยจึงไม่ขุดคลองในส่วนที่แคบที่สุดของดินแดนของตนเพื่อทดแทนช่องแคบมะละกา... อ่านต่อ
โฆษณา