"เฮร่า" เล่านาทีนั่งรถทัวร์ทรหด กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 21 ชั่วโมง ไม่มีแม้แต่น้ำกิน
รอดชีวิตมาได้ก็บุญแล้ว "เฮร่า" เล่านาทีนั่งรถทัวร์ทรหด กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ นาน 21 ชั่วโมง รถเสีย ยางรถสั่น ไม่มีห้องน้ำแม้แต่น้ำก็ไม่มีให้กิน... อ่านต่อ
โฆษณา