การเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นคือการตั้งเป้าหมายใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่นำไปสู่การใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา