คำถาม

“เริ่มต้นชีวิตใหม่”ในมุมมองคุณเป็นแบบไหน ?
1 ม.ค. เวลา 01:31 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ใส่ความคิดดีๆไว้ในจิตใต้สำนึก ใส่ความเชื่อ ใส่การกระทำและใส่ความปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นจริงๆ
2
เลือกคิด พูด ทำ ในสิ่งที่เป็นกุศล...
  • 5
    คำตอบ (14)