4 ม.ค. 2023 เวลา 01:37
ไม่จำเป็นต้องรับศีลจากพระก็ได้
ถ้าเข้าใจความหมายว่าศีลคืออะไร
ศีลคือความเป็นปกติ ไม่ประพฤติผิด
ไม่เบียดเบียนทำร้ายตนเองและผู้อื่น... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา