25 ม.ค. 2023 เวลา 11:00 • สุขภาพ

การทดสอบหาตาเด่นด้วยตนเอง

1.ใช้มือทั้งสองข้างมาประกอบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยม และยื่นออกไปข้างหน้าให้สุดแขน
1
2.ใช้ตาทั้งสองข้างมองผ่านสามเหลี่ยมนั้น และเล็งไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง
3.ทดสอบโดยหลับตาทีละข้าง หากพบว่าตาข้างใดเห็นภาพเหมือนกับที่มองด้วยตาทั้งสองข้าง ตาข้างนั้น คือตาเด่น
Thai Optical Group
โฆษณา