28 ม.ค. 2023 เวลา 05:00 • ไลฟ์สไตล์

เล่มทะเบียนรถยนต์หาย ต้องทำยังไงดี ต้องแจ้งความหรือไม่ ?

เล่มทะเบียนรถยนต์หาย ต้องทำยังไงดี ต้องแจ้งความหรือไม่ ?
เล่มทะเบียนรถยนต์ เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่นอกจากจะใช้แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว ยังเป็นเอกสารประจำตัวรถเหมือนบัตรประชาชนของเราเลยก็ว่าได้
ทั้งนี้หากคุณเผลอทำ เล่มทะเบียนรถยนต์หาย คุณจะต้องทำอย่างไร ต้องไปแจ้งความหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบมาฝากค่ะ
เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ คู่มือจดทะเบียนรถ ถือเป็นเอกสารสำคัญเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของรถที่แท้จริง ซึ่งเล่มทะเบียนรถยนต์มี 2 สี
ได้แก่ เล่มทะเบียนรถยนต์สีฟ้า สำหรับรถยนต์ และเล่มทะเบียนรถยนต์สีเขียว สำหรับรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้เล่มทะเบียนรถยนต์ยังมีความสำคัญมากในการซื้อและขายรถ รวมไปถึงการขอสินเชื่อรถแลกเงิน
แม้เล่มทะเบียนรถยนต์ จะเป็นเอกสารสำคัญมากแต่ก็ยังมีการเผลอทำให้เล่มทะเบียนรถยนต์หายไป เอกสารสำคัญเช่นนี้ หากเล่มทะเบียนรถยนต์หายต้องมีการแจ้งความ
เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญ หากตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพอาจถูกปลอมแปลง หรือถูกนำไปใช้กระทำการที่ผิดกฎหมายได้ จึงต้องมีการแจ้งความ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเล่มทะเบียนรถยนต์หายไปแล้วจริง
โดยขั้นตอนการแจ้งความเล่มทะเบียนรถยนต์หายมีขั้นตอนดังนี้
  • การแจ้งความเมื่อ เล่มทะเบียนรถยนต์หาย
เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยแจ้งว่าทะเบียนรถยนต์หาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบแจ้งความ เพื่อให้คุณนำใบแจ้งความนี้ไปยื่นขอเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่ที่สำนักงานขนส่ง
  • เอกสารที่ใช้สำหรับขอเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่
1. ใบสำคัญแจ้งความ (รับได้ที่สถานีตำรวจ)
2. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงของเจ้าของรถ
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปแจ้งความเอง)
4. กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • การยื่นเรื่องขอเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่ที่สำนักงานขนส่ง
1. นำใบแจ้งความไปยื่นขอเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คุณจดทะเบียนไว้
2. ไปที่แผนกทะเบียน แจ้งว่าต้องการขอเล่มทะเบียนใหม่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มคำขอให้เรียบร้อยพร้อมกับยื่นเอกสารได้แก่
ใบแจ้งความ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริง) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเข้าของรถไม่สะดวกมาเอง) กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล เตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3. รับบัตรคิวรอรับเล่มทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่ โดยเล่มทะเบียนจะประทับคำว่า “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับไว้
เราจะเห็นว่าหากเล่มทะเบียนรถยนต์หาย มีขั้นตอนการขอใหม่ที่อาจจะยุ่งยากไปสักหน่อย ทางที่ดีควรจะเก็บรักษาเล่มทะเบียนรถยนต์ไว้ให้ดี ถ่ายสำเนาติดรถไว้ด้วย
เพราะหากเล่มทะเบียนรถยนต์หายแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อขายรถหรือขอสินเชื่อรถแลกเงินที่ถูกกฎหมายจะไม่สามารถทำได้ เพราะหากมีการซื้อขายรถหรือขอสินเชื่อรถแลกเงินโดยที่ไม่มีเล่มทะเบียนรถ ให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ารถคันนั้นอาจเป็นรถที่ผิดกฎหมาย
ผู้ซื้อจะไม่สามารถทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นตัวเองได้ รวมไปถึงรถคันดังกล่าวอาจเป็นรถที่ถูกขโมยมานั่นเอง แต่เชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินการขายรถที่เรียกว่ารถหลุดจำนำ ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาตลาด
แต่สิ่งที่รถหลุดจำนำแตกต่างจากการซื้อขายรถที่ถูกกฎหมาย นั่นก็คือ รถหลุดจำนำ ผู้ซื้อจะได้แค่ตัวรถเท่านั้น ไม่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของรถได้แต่อย่างใด
นอกจากเล่มทะเบียนรถยนต์จะเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรถที่แท้จริงแล้ว ยังสามารถนำเล่มทะเบียนรถยนต์นี้มาขอสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน
1
เพื่อนำเงินก้อนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ต่อยอดกิจการ เป็นทุนทำธุรกิจ หรืออื่น ๆ และสำหรับผู้ที่เพิ่งโอนรถมาเป็นชื่อของตัวเอง ก็สามารถนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ขอสินเชื่อที่เฮงลิสซิ่งได้เลย
สนใจสอบถามและสมัครสินเชื่อ คลิก https://bit.ly/3dPjasw
โฆษณา