รถยนต์
  • 755
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 426
    สมาชิก
"รถยนต์" ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อน เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง