แม้ว่ารถทุกคันที่ต่อพ.ร.บ.จะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ภาคบังคับอยู่แล้ว
แต่เมื่อถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วพ.ร.บ.จะคุ้มครองแค่คนเท่านั้น ส่วนใครที่ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ จะได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น
เพราะคุ้มครองทั้งคน รถ และความเสียหาย ทั้งนี้หากประกันรถยนต์ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว จะต้อง ต่อประกันรถ อย่างไร เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ
 • ต่อประกันรถ ใช้อะไรบ้าง
ประกันรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า พ.ร.บ. “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ซึ่งมีทั้งประกันชั้น 1,2+,3+,3 และแต่ละกรมธรรม์ก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป สำหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตามความสมัครใจ นั่นหมายความว่าเมื่อประกันรถยนต์หมดอายุ
ผู้เอาประกันจะต่อประกันรถยนต์หรือไม่ต่อประกันรถยนต์แล้วก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากการต่อพ.ร.บ.ที่เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ เพราะบังคับให้รถทุกคนจะต้องต่อประกันรถยนต์ภาคบังคับ
หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า พ.ร.บ.เพื่อคุ้มครองสิทธิและดูแลประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถให้รับการรักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้นเป็น และยังหลักประกันให้โรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือคนเจ็บว่าจะได้รับค่ารักษาอย่างแน่นอน และเป็นสวัสดิการให้กับคนไทยทุกคน
หากไม่ยอมต่อประกันรถยนต์ภาคบังคับ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง ส่วนประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะต่อประกันรถยนต์ไปอีกหรือไม่เลือกต่อประกันรถยนต์ ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของคุณ
แต่เราแนะนำว่า หากคุณเคยทำประกันรถยนต์อยู่แล้ว ควรจะต่อประกันรถยนต์ต่อไป เพราะจะได้รับความคุ้มครองที่มากกว่าการทำพ.ร.บ.เพียงอย่างเดียวนั่นเอง และยังได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์อย่างต่อเนื่อง
1
แต่ทั้งนี้ในการต่อประกันรถยนต์ จะต้องใช้เอกสารในการต่อประกันรถยนต์ดังต่อไปนี้
1
 • 1.
  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของรถ
 • 2.
  สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) หน้าปัจจุบัน
 • 3.
  สำเนาใบขับขี่ของผู้ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ (ถ้าเลือกแบบระบุชื่อผู้ขับขี่)
 • ต่อประกันรถ ล่วงหน้าได้กี่เดือน
เราไม่ควรปล่อยให้ประกันรถยนต์หมดอายุ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันแต่ประกันรถหมดอายุ คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเลย แต่ก็ยังได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.
ซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะคนเท่านั้น แต่ความเสียหายเกี่ยวกับรถและทรัพย์สินจะไม่ได้รับความคุ้มครองเลย เพราะพ.ร.บ.คุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถ
นั่นหมายความว่า คุณอาจจะต้องควักเงินจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมดโดยเฉพาะถ้าหากคุณเป็นฝ่ายผิด และยิ่งสำหรับคนที่ขี้ลืม หรือทุกวันต้องมีภารกิจต่าง ๆ มากมายจนอาจจะไม่มีเวลาต่อประกันรถยนต์เลย
เรายิ่งแนะนำให้คุณต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้าไว้ เพราะจะช่วยให้คุณไม่ลืมต่อประกันรถยนต์ มีเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลการต่อประกันรถยนต์แต่ละแห่งเพื่อจะได้ทำประกันรถยนต์ที่ถูกใจและอาจมีโปรโมชั่นดี ๆ รอคุณอยู่
นอกจากจะหมดปัญหาเรื่องประกันรถยนต์ขาดแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในการต่อประกันรถยนต์ได้อีกด้วย
ทั้งนี้หากประกันรถยนต์ใกล้หมดอายุ คุณสามารถต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้าได้ ได้ตั้งแต่ 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน หรือแม้กระทั่ง 1 วันก่อนความคุ้มครองตามกรมธรรม์สิ้นสุดลง โดยสามารถเลือกได้ตามความสะดวกของคุณดังนี้
 • ต่อประกันรถ ล่วงหน้า 3 เดือน
การต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 3 เดือน ถือเป็นช่วงเวลาในการต่อประกันรถยนต์ที่ไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไป เพราะในช่วงเวลา 3 เดือนนี้จะทำให้คุณมีเวลาในการศึกษาแผนประกันรถยนต์ของบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างดี สามารถมองหาโปรโมชั่นของประกันรถยนต์ได้หลายที่ และยังสามารถต่อประกันรถยนต์พร้อมต่อพ.ร.บ.พร้อมต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้พร้อมกันอีกด้วย ช่วยให้คุณไม่ลืมต่ออายุพ.ร.บ. ภาษีรถยนต์ หรือต่อประกันรถยนต์ด้วย
 • ต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 1 เดือน
การต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 1 เดือน ถือเป็นช่วงเวลาที่แคบเข้ามาสักหน่อย แต่ก็ยังทำให้คุณพอมีเวลาในการเลือกต่อประกันรถยนต์กับบริษัทประกันรถยนต์ แต่จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบแผนประกันรถยนต์แต่ละที่ให้ดี เพราะคุณพอมีเวลาในการศึกษาและต่อประกันรถยนต์ในระยะเวลาอันสั้น
 • ต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 7 วัน
การต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 7 วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดมาก อาจจะไม่มีเวลาพอในการศึกษาแผนประกันรถยนต์เพื่อเลือกต่อประกันรถยนต์กับแผนประกันรถยนต์ที่ถูกใจมากนัก หรืออาจจะได้แผนประกันรถยนต์ที่อาจไม่เป็นไปตามต้องการของคุณ
 • ต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 1 วัน
การต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 1 วัน เป็นช่วงเวลาที่เส้นยาแดงผ่าแปดมาก เพราะคุณจะไม่มีโอกาสที่จะเลือกต่อประกันรถยนต์กับบริษัทประกันที่ถูกใจคุณเท่าใดนัก และมันจะเข้าใกล้เวลาที่กรมธรรม์ฉบับเก่าของคุณหมดอายุอีกด้วย
ทั้งนี้เราแนะนำให้คุณต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 3 เดือน หรือ ต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า 1 เดือน เนื่องจากจะทำให้คุณมีเวลาในการพิจารณา เปรียบเทียบ และเลือกแผนประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองต่อเนื่องหลังจากที่กรมธรรม์ฉบับเก่าหมดอายุไปแล้ว
 • ประกันรถยนต์หมดอายุกี่โมง?
หลายคนอาจจะเข้าใจว่าประกันรถยนต์นั้นจะหมดอายุตอนเที่ยงคืนของวันที่หมดอายุของประกัน ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง
เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ออกข้อกำหนดเอาไว้ว่า ประกันรถยนต์จะสิ้นสุดเวลา 16.30 น. ของวันครบกำหนดกรมธรรม์​
หมายความว่า หากเกิดอุบัติเหตุรถชนก่อน 16.30 น. ในวันที่ประกันรถหมดอายุสามารถขอเคลมประกันได้
แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุรถชนหลัง 16.30 น. ทุกอย่าง เท่ากับว่าประกันรถยนต์หมดอายุไปแล้ว ทำให้ประกันรถยนต์ของคุณขาด ไม่สามารถเคลมประกันได้นั่นเอง
จึงแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ล่วงหน้าเพื่อจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
 • ประกันรถยนต์ขาดได้กี่วัน?
แม้ว่าประกันรถยนต์จะไม่ได้มีการบังคับให้ทำ เป็นความสมัครใจที่จะทำประกันรถยนต์เอง ไม่เหมือนกับการทำพ.ร.บ.ที่กฎหมายบังคับให้ทำเพราะจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้และยังเป็นสิทธิ์คุ้มครองขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาพยาบาล
เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือเงินชดเชยที่รถทุกคันต้องมี แต่ทั้งนี้เราแนะนำว่าอย่าปล่อยให้ประกันรถยนต์ขาด เพราะหากประกันรถยนต์ขาดเท่ากับว่าคุณจะหมดความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ทันที
และหากเกิดความเสียหายตามมา จากอุบัติเหตุรถชน แม้ว่าจะมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่ความเสียหายของรถและทรัพย์สินต่าง ๆ คุณอาจจะต้องรับภาระใหญ่ เพราะไม่สามารถขอเคลมประกันรถยนต์ได้แล้วนั่นเอง
ประกันรถยนต์ขาด = หมดความคุ้มครอง
แม้ว่าการต่อประกันรถยนต์จะไม่ได้บังคับให้เหมือนการต่อพ.ร.บ. แต่หากปล่อยให้ประกันรถยนต์ขาด เท่ากับว่าคุณจะหมดความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ทันที และไม่สามารถเคลมประกันรถยนต์ได้
และยิ่งหากคุณเป็นฝ่ายผิดคุณจะต้องรับภาระใหญ่ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ชดใช้ค่าเสียหายของรถและทรัพย์สินเองอีกด้วย ซึ่งรวมแล้วคุณจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาเลยทีเดียว
ทั้งนี้หากกลัวประกันรถยนต์ขาด ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุการลืมต่อประกันรถยนต์บ้าง หรือไม่มีเวลาไปต่อประกันรถยนต์บ้าง
คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้าโดยช่วงเวลาที่แนะนำให้ต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้าคือ 3 เดือน หรือ 1 เดือน
เพราะช่วงเวลานี้จะทำให้คุณมีเวลาเลือกเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ ความคุ้มครอง เงื่อนไขและโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้มากขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้ต่อประกัยรถยนต์ที่คุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปมากที่สุดนั่นเอง
ทั้งนี้หากสนใจทำประกันรถยนต์หรือต่อประกันรถยนต์ แนะนำประกันรถยนต์จากเฮงลิสซิ่ง มีให้เลือกหลายหลายแผนตามความต้องการของคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3CdB6oj
2 ถูกใจ
6 แชร์
41.8K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
 • 2
  โฆษณา