17 ม.ค. 2023 เวลา 05:00 • ไลฟ์สไตล์

ต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ 2566 อยู่บ้านก็ทำได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง

พ.ร.บ.คือประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมี หากไม่ต่อพ.ร.บ.ก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้
แต่ปัจจุบันนี้การต่อพ.ร.บ.รถยนต์สามารถ ต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน เพียงมีสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ ต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้ โดยมีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
1
  • ทำไมต้องต่อพ.ร.บ.หรือ ต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ 2566
โดยปกติแล้วการต่อพ.ร.บ.จะต้องทำที่สำนักงานขนส่ง หรือฝากต่อที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ.ที่เราเรียกกันติดปาก พร้อมกับการต่อภาษีรถ
เพราะกฎหมายบังคับให้มีการต่อพ.ร.บ.ก่อนต่อภาษีประจำปี ทั้งนี้พ.ร.บ.รถยนต์ ย่อมาจาก “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์” เป็นประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมี
หากไม่ต่อพ.ร.บ.ก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้ เป็นพ.ร.บ.เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีวงเงินคุ้มครองดังต่อไปนี้
1. ค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกิน 80,000 บาท
2. ค่าสินไหมทดแทน กรณี สูญเสียอวัยวะ*/ทุพพลภาพอย่างถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุดคนละ 500,000 บาท
3. ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูงสุดคนละ 500,000 บาท
4. เงินชดเชยกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
หมายเหตุ *กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ร.บ.จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัท พ.ร.บ.ได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้
1. ค่ารักษาพยาบาลตามจริง คนละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร คนละไม่เกิน 35,000 บาท
3. ค่าปลงศพ ไม่เกิน 35,000 บาท
4. หากเกิดความเสียหาย หลายกรณีรวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกินคนละ 65,000 บาท
หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
1
ทั้งนี้ในปัจจุบันการต่อพ.ร.บ.มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้เลย จึงทำให้การต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่เน้นทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
นอกจากนี้การต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ มีขั้นตอนง่าย ไม่ต้องเสียเวลาไปทำที่ขนส่ง เมื่อเราเห็นความสำคัญของการต่อพ.ร.บ.รถยนต์แล้ว
1
เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องคุณสามารถต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ ที่บ้านได้ไม่ยากมีอะไรบ้าง
การต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร
การต่อพ.ร.บ.ออนไลน์สามารถทำได้ง่ายที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกเครื่องมือที่จะใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการต่อใบขับขี่ และต้องเตรียมเข้าเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการต่อพ.ร.บ.ออนไลน์
ขั้นตอนการ ต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ 2566
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ คลิก https://eservice.dlt.go.th
2. ทำการสมัครสมาชิก ให้คลิกลงทะเบียนสมาชิกใหม่ จากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ส่งเอกสารด้วย จากนั้นก็ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ
3. คลิกชำระภาษีประจำปี จากนั้นก็กรอกข้อมูลรถ ประเภทรถ จังหวัด และเลขทะเบียนรถ กดค้นหา จากนั้นระบบจำการแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนรถของเรา จากนั้นก็กดยื่นชำระภาษีที่ช่องตารางขวาสุดได้เลย
4. เมื่อเข้าสู่หน้ายื่นชำระภาษี จะมีข้อมูล 3 ช่องปรากฎ ได้แก่ รายละเอียดรถ ข้อมูล พ.ร.บ. และรายการที่ต้องชำระ สำหรับการต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ ให้ดูที่หัวข้อ ข้อข้อมูล พ.ร.บ. คลิกที่ช่องไม่มี (ซื้อผ่านระบบ) หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้คลิกเลือก ต้องการซื้อ พ.ร.บ. ใหม่
5. จากนั้นกรอกข้อมูลช่องซื้อ พ.ร.บ. เพิ่ม ให้กรอกข้อมูลบริษัทประกันภัยและรายละเอียดสถานที่จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน
6. เลือกวิธีชำระเงิน สามารถเลือกวิธีชำระเงิน เมื่อชำระเงินแล้วจะมีใบเสร็จขึ้นเป็นหลักฐาน จากนั้นก็รอรับพ.ร.บ.ที่มาจากการต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ตามที่อยู่กรอกข้อมูลไว้ได้
การต่อภาษีออนไลน์ 2566 ต้องทำอย่างไร
กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของรถมากขึ้นโดยไม่ต้องไปทำเรื่องต่อภาษีรถยนต์ที่ขนส่ง ด้วยช่องทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th/ โดยสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ ผ่านช่องทางนี้ได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
2. ทำการสมัครสมาชิก
3. คลิกชำระภาษีประจำปี จากนั้นก็กรอกข้อมูลรถ ประเภทรถ จังหวัด และเลขทะเบียนรถ กดค้นหา จากนั้นระบบจำการแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนรถของเรา จากนั้นก็กดยื่นชำระภาษีที่ช่องตารางขวาสุดได้เลย
4. ในการชำระเงินสามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งการหักบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ชำระผ่านตู้ ATM หรือ Internet Banking ในแอปพลิเคชันธนาคารของเรา
5. รอป้ายภาษีอยู่ที่บ้านได้เลย ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 3-5 วัน หลังจากที่ได้รับแล้ว อย่าลืมเอาไปเปลี่ยนแทนป้ายภาษีเดิมเลยนะ
การต่อพ.ร.บ.2566 สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่ง สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) หรือ ต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ 2566 ซึ่งมีความสะดวก ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหน
1
นอกจากนี้การต่อพ.ร.บ.ล่วงหน้าก่อนหมดอายุก็สามารถทำได้เพื่อความคุ้มครองที่ต่อเนื่องในขณะขับขี่รถอีกด้วย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นมา พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิด
ซึ่งเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นพ.ร.บ.รถ จึงมีความสำคัญต่อผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก และเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับที่ผู้ขับขี่ต้องทำก่อนต่อภาษีรถ
เพราะหากไม่ต่อพ.ร.บ.ก็ไม่สามารถต่อภาษีรถได้อีกด้วย นอกจากนี้การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ยังเป็นการเสริมเกราะความคุ้มครองในการเดินทางได้อย่างอุ่นใจ สนใจประกันรถยนต์ที่เฮงลิสซิ่ง ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เลือกได้หลากหลายแผนความคุ้มครอง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3CdB6oj
โฆษณา