12 ม.ค. 2023 เวลา 05:00 • ไลฟ์สไตล์
เริ่มแล้ว! ตัดแต้มใบขับขี่ 2566 แต่ละข้อหาโดนหักกี่แต้ม เช็กเลย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มใช้ระบบตัดคะแนนเพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถ ทั้งนี้ผู้ที่มีขับขี่แต่ละรายจะมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน
หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์
โดยการตัดคะแนนหรือการตัดแต้มใบขับขี่นั้น จะแบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น 4 ระดับ มาดูกันว่าแต่ละข้อหานั้นโดนหักกี่แต้มกันค่ะ
การตัดแต้มใบขับขี่ 2556 คืออะไร
หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการตัดแต้มใบขับขี่ หรือระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ 2565
1
ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เริ่มใช้ระบบการตัดแต้มใบขับขี่ 2566 หรือระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถ 2566
เพื่อป้องปราบและลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ขับขี่รถ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 142/1 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค. 2566 ซึ่งจะเป็นมาตรการเสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่งเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามปกติ
ภายใต้สโลแกน “มุ่งเน้นการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่กระทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และเป็นมาตรฐานสากล”
โดยก่อนที่เราจะมาดูหลักเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่นั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในการตัดแต้มใบขับขี่ 2566 ผู้ที่มีใบขับขี่ทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนนเต็ม
1
หากมีการกระทำผิดก็จะถูกตัดแต้มใบขับขี่ตามกลุ่มความผิดที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับการตัดแต้มใบขับขี่ ใน 20 ฐานความผิดที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ จะถูกตัดแต้มใบขับขี่เมื่อทำผิดทันที
โดยการตัดแต้มใบขับขี่จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดแต้มใบขับขี่ในแต่ละครั้ง
หมายเหตุ : Police Ticket Management หรือ PTM คือระบบจัดการใบสั่งออนไลน์ คลิก ผู้ขับขี่สามารถเข้าไปตรวจสอบใบสั่งจราจรได้
และยังสามารถจ่ายค่าปรับจราจรได้ที่ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT แอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือชำระที่สถานีตำรวจ,​ ธนาคารกรุงไทย, สาขาของไปรษณีย์ไทย, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติม แล้วหากไม่จ่ายค่าปรับจราจรยังมีผลต่อการต่อภาษีรถ อ่านเพิ่มเติม คลิก
  • เกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ 2566
แม้ว่าจะมีการตัดแต้มใบขับขี่ไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถคืนแต้มจากการที่ถูกตัดแต้มใบขับขี่ได้ โดยมีการคืนแต้มจากการตัดแต้มใบขับขี่ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.การคืนคะแนนอัตโนมัติ
2.การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก
  • เกณฑ์การคืนตัดแต้มใบขับขี่ 2566
หากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับจราจรและมีการตัดแต้มใบขับขี่ไปแล้ว ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ก็ยังสามารถได้แต้มใบขับขี่คืนโดยการคืนคะแนนโดยอัตโนมัติ และการคืนคะแนนเมื่อผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ดังนี้
  • การคืนคะแนนอัตโนมัติ
คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ะครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน
  • การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก
1.กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง
2.กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก ก็จะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด
ทั้งนี้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนแต้มใบขับขี่ของตัวเอง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1.เว็บไซต์ E-Ticket PTM สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่
2.แอปพลิเคชันขับดี (KHUB DEE) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ คะแนนความประพฤติ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ตอนนี้มีเฉพาะบน App Store
การตัดแต้มใบขับขี่ เป็นระบบที่ช่วยลดการกระทำความผิดกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถและลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างวินัยในการขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทั้งนี้การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรจึงเป็นสิ่งสำคัญและไม่ควรละเลย เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนใบสั่งตอนไหน และจะโดนตัดแต้มใบขับขี่หรือไม่ ทางที่ดีกันไว้ดีกว่าแก้
ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท นอกจากนี้แนะนำการทำประกันรถยนต์ติดไว้สักกรมธรรม์ ก็ช่วยเสริมความคุ้มครองในการเดินทาง
เพราะการเดินทางบนท้องถนนย่อมมีความเสี่ยงจากความประมาทของผู้ขับขี่ท่านอื่นหรือเหตุกาณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นบนท้องถนน
หากเกิดเหตุรถชนบนท้องถนน อย่างน้อยประกันรถยนต์ยังช่วยลดภาระและให้ความคุ้มครองความเสียหายทั้ง คน รถ และทรัพย์สินอีกด้วย สนใจทำศึกษาและซื้อประกันรถยนต์ แนะนำเฮงลิสซิ่ง ซื้อประกันง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน
ผ่อนสบายสูงสุด 12 เดือน คลิก https://bit.ly/3CdB6oj
โฆษณา