11 ม.ค. 2023 เวลา 04:30 • ความคิดเห็น
มันขึ้นอยู่กับสมมุติของเราครับ ถ้าเราไปสมมุติว่ามันจะต้องมีมันก็จะมี แต่ถ้าเราสมมุติว่าไม่ต้องมีมันก็จะไม่มีครับ ก็เหมือนกับเรื่องอื่น ๆ นั่นแหละ ยกตัวอย่างเช่น เราสมมุติว่าคนเราจะต้องมีบ้าน พวกเราทั้งหลายจึงมีบ้าน ในขณะเดียวกันที่ชนเผ่าซาไกสมมุติขึ้นว่าคนเราไม่ต้องมีบ้าน ทำเพิงใบไม้นอนเอาก็พอ บ้านของพวกซาไกก็เลยไม่มี อย่างนี้เป็นต้น
โฆษณา