การตัดสินใครไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จัก หรือไม่ และไม่ว่าจากตัดสิน ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม (เป็นมุมมองส่วนตัวสำหรับผมนะครับ)
เพราะการตัดสินใคร แม้แค่เพียงในใจ ก็เป็นจุดเริ่มต้น ของทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี และแน่นอนว่า ถ้าเป็นเรื่องดีก็ควรแก่การชื่นชม เพราะนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มของการสร้าง
จิตใจที่ดีงามของคนที่ตัดสิน
แต่กลับกัน ถ้าตัดสินไปในทางที่ไม่ดี สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นทันที คือ ในใจของคนที่ตัดสิน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ ๆ ไปครับ
ยกตัวอย่าง การที่เห็นคนนั่งขอทาน โดยที่ร่างกายเค้าก็ปกติดี หากเรามองว่า ร่างกายก็ปกติทำไมมานั่งขอทาน
ภายในใจของเราก็เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นแล้ว และตัวเองก็ได้รับไป 100% โดยที่เราไม่เคยรู้เลย ว่าสิ่งที่เค้าเจอมา อาจหนักหนาเกินกว่าที่พลังหัวใจเค้าจะรับไหว หรืออาจเจอเรื่องราวแห่งการสูญเสียอย่างรุนแรง จนไปต่อไม่ไหว
การตัดสินใคร ๆ ในมุมมองโดยรวม ผมคิดว่าไม่ได้มีประโยชน์มากมายนัก และยังอาจเกิดโทษในใจของคนที่คิดตัดสินด้วยซ้ำไปครับ
ขอย้ำอีกทีว่า เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับ
ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี ก็ยังเป็นสิ่งดีที่จะสร้างให้โลกน่าอยู่นะครับ ❤️😊🌸
  • 7

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา