17 ม.ค. 2023 เวลา 12:00 • สุขภาพ

เเค่หายใจเเบบนี้ห้านาทีต่อวันเเล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป

ในการเปรียบเทียบระหว่างการฝึกการหายใจเทียบกับการนั่งสมาธิอย่างละห้านาทีต่อวัน
ค้นพบว่าการฝึกการหายใจนั้นให้ผลลัพท์ที่ดีกว่าการนั่งสมาธิ
ในความสามารถที่จะพัฒนาอารมณ์,การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ( การเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิค,การย่อย ฯลฯ) และลดความเครียดได้ตลอดวัน
การฝึกการหายใจแบ่งออกได้เป็น สามแบบ
  • 1.
    Box Breathing เป็นการหายใจเข้า-กลั้นหายใจ-หายใจออก-กลั้นหายใจ โดยในแต่ละส่วนให้ทำอย่างละ 4วินาที
  • 2.
    Cyclic Physiological Sighingเป็นการหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆ สองครั้งให้เต็มปอดและตามด้วยการหายใจออกจนกว่าปอดนั้นจะโล่งผ่านทางปาก
  • 3.
    Cyclic Hyperventilation with retention เป็นการหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกทางปากอย่างช้าๆ วนยังงี้จนครบสามสิบครั้ง และตามด้วยการกลั้นหายใจสิบห้าวินาทีขณะที่ปอดนั้นยังโล่งอยู่จากนั้นทำซ้ำ
โดยจากผลงานวิจัยนั้น วิธีการ Cyclic Physiological Sighing ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาอารมณ์ และการตื่นตัวของสรีระร่างกาย ซึ่งให้ผลตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่ตอนที่กำลังบริหารการหายใจเท่านั้น และยังช่วยในการนอนหลับและอัตราการผันแปรการเต้นของหัวใจ
Reference:
โฆษณา