17 ม.ค. 2023 เวลา 13:00 • ธุรกิจ

Network Innovation สร้างเครือข่าย เพิ่มคุณค่าและมูลค่า

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ชวนทุกท่านมาเรียนรู้ นวัตกรรม 10 รูปแบบ ผ่านคลิปความรู้ Series "Grow Your Business with Innovation" ใน EP2 นี้พบกับรูปแบบนวัตกรรมที่เรียกว่า "Network Innovation"

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา