24 ม.ค. 2023 เวลา 11:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

เมตาเวิร์สในโลกกายภาพ

หากพิจารณาความเป็นเมตาเวิร์สด้วยการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่สนใจได้อย่างเรียลไทม์ จะพบว่ามีหลายแบรนด์เช่นกันที่นำเทคโนโลยี mixed reality เช่น VR/AR, โฮโลแกรม, และการจัดการแสงสี มาทดลองใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น การจัดให้มีการทดลองสินค้าเสมือนจริง (virtual fitting room) เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของผู้บริโภคในโลกหลังโควิดที่ชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้นและพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของร่วมกับผู้อื่น มีการคาดการณ์ว่าในระว่างปี ค.ศ. 2021 - 2026 มูลค่าของตลาด VR/AR จะสามารถเพิ่มขึ้นจนถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 45.7% และในปี ค.ศ. 2021 ก็มีองค์กรธุรกิจในโลกถึง 67% ที่มีแผนจะลงทุนในเทคโนโลยี VR/AR เพื่อการโฆษณาและแคมเปญการตลาดดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม: อสังหาริมทรัพย์กับ METAVERSE ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า >> FB: https://bit.ly/3WDDgH2, WEBSITE: https://www.futuretaleslab.com/articles/metaversemove
นัยยะสำคัญที่มีต่ออนาคต:
- เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) จะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการจัดอีเว้นท์เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการดึงโลกเหนือจินตนาการให้มามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของผู้คน
- เยาวชนที่เกิดและเติบโตมาหลังปี ค.ศ. 2030 จะไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตในโลกกายภาพที่ไม่มีเทคโนโลยี Mixed Reality ส่งผลให้ความคิดและพฤติกรรมแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน
- ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้เรียนกลุ่มหนึ่งสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนพร้อมทั้งมีระบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แต่ผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือได้
อ้างอิงจาก
- 15 Fashion Brands Investing in the Metaverse https://metaverseinsider.tech/2022/10/08/fashion-in-the-metaverse/
- Metaverse Fashion Week https://mvfw.org/
- Why cross-reality retail design is the next innovation frontier https://bit.ly/3Glw6kb
- Metaverse Fashion Trends 2022 https://bit.ly/3C7nMmL
- Insights From Our ‘2022 Metaverse Fashion Trends’ Report https://blog.roblox.com/2022/11/insights-from-our-2022-metaverse-fashion-trends-report/
- Metaverse & Sustainability in Fashion https://bit.ly/3PZ6OfP
- Shaping the Metaverse towards Sustainability https://bit.ly/3YUYvpz
- The Virtual Fashion Retail Environment https://bit.ly/3hYOy9W
- Fashion and metaverse market to reach over $6 billion by 2026 https://techinformed.com/fashion-and-metaverse-market-to-reach-over-6-billion-by-2026/
- The metaverse could add $3 trillion to the global economy within a decade, new study suggests https://www.euronews.com/next/2022/05/18/the-metaverse-could-add-3-trillion-to-the-global-economy-within-a-decade-new-study-suggest
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก : www.futuretaleslab.com หรือ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureUpdate #FutureofPlay #Fashion #Metaverse #MQDC
โฆษณา