มีข้อท้าทายมากมายที่แฟชั่นและเมตาเวิร์สจะต้องเผชิญ ยกตัวอย่างเช่น ดีไซเนอร์หรือศิลปินที่ไม่ได้มีองค์กรขนาดใหญ่ให้การสนับบสนุนในการสร้างผลงานบนเมตาเวิร์ส ในช่วงแรกอาจมองว่าเมตาเวิร์สอาจเป็นความหวังที่จะกระจายอำนาจหรือเป็นช่องทางให้คนตัวเล็กสามารถมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยหลักการที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ควบคุมแพลตฟอร์ม (Interoperailitionality)
แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าของแพลตฟอร์มแต่ละแห่งจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจของตนเองอย่างไร จนกว่าจะถึงวันที่เมตาเวิร์สทุกแพลตฟอร์มผนวกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือมีการวางระบบโครงสร้างให้ผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถพาอวาทาร์แทนตัว ข้อมูล และสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองกระโดดข้ามไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างเสรี ศิลปินอาจจำเป็นต้องพยายามมากยิ่งขึ้น ทั้งการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดด้วยการเข้าไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มที่น่าจะมีลูกค้า รวมถึงต้องทำความเข้าใจพื้นฐานและบริบทของแต่ละแพลตฟอร์ม
การเป็นศิลปินตัววคนเดียวหรือแฟชั่นเฮ้าส์ขนาดเล็กมีข้อท้าทายมากก็จริง แต่ในขณะเดียวกันแบรนด์แฟชั่นขนาดใหญ่หรืออยู่มานานก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญเช่นเดียวกัน แบรนด์แฟชั่นที่ต้องการเป็นผู้นำในเมตาเวิร์สในอนาคตจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของตนเองให้เหมาะสม
เพราะในที่สุดแล้ว เมตาเวิร์สจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างระบบนิเวศและสามารถดึงคนเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มได้ เพราะฉะนั้นแบรนด์แฟชั่นจะต้องเลือกว่าจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ร่วมสร้างแพลตฟอร์ม เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มขององค์กรอื่น หรือจะมีแนวทางอย่างไร
ประเด็นเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนับเป็นอีกประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถึง 5% ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 3 อันดับอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษมากที่สุด นี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่อุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งในโลกจริงและที่จะเกิดขึ้นในโลกเสมือนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันมีความพยายามทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนที่จะทำให้แฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และการก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์สแพลตฟอร์มไม่ได้ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ถึงแม้ว่าการลองเสื้อผ้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยลดความต้องการในการผลิตสินค้าตัวอย่างลง 70% และลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาสินค้าลง 40%
แต่การที่บางแบรนด์ประกาศว่าการซื้อขายสินค้าให้กับอวาทาร์ในเมตาเวิร์สจะมีสินค้ามาส่งที่บ้านของผู้ซื้อในโลกจริงด้วย ก็อาจเป็นการตั้งคำถามต่อไปถึงความยั่งยืนด้านห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน มีการประเมินว่าทุก 1% ที่อุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถลดการผลิตเสื้อผ้าเกินความต้องการลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 0.2% - 0.4% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม: Metaverse จะ เป็นมิตร หรือ เป็นพิษ กับสิ่งแวดล้อม? >> FB: https://bit.ly/3WHIeCq
นัยยะสำคัญที่มีต่ออนาคต:
- ความสามารถในการลดความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภคได้จะกลายเป็นจุดขายใหม่ของแบรนด์แฟชั่นในอนาคต ทั้งการขายสินค้าในโลกกายภาพและโลกเสมือน
- ลักษณะการจ้างงานดีไซเนอร์และนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเข้ามาของเมตาเวิร์ส
- อาจเกิดการเกิดใหม่ ขยายขนาด ลดขนาด และยุบองค์กรของแบรนด์แฟชั่นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย
อ้างอิงจาก
- 15 Fashion Brands Investing in the Metaverse https://metaverseinsider.tech/2022/10/08/fashion-in-the-metaverse/
- The Metaverse Overview (September, 2022) https://bit.ly/3YSnqKa
- Metaverse Fashion Week https://mvfw.org/
- Why cross-reality retail design is the next innovation frontier https://bit.ly/3Glw6kb
- Metaverse Fashion Trends 2022 https://bit.ly/3C7nMmL
- Insights From Our ‘2022 Metaverse Fashion Trends’ Report https://blog.roblox.com/2022/11/insights-from-our-2022-metaverse-fashion-trends-report/
- Metaverse & Sustainability in Fashion https://bit.ly/3PZ6OfP
- Shaping the Metaverse towards Sustainability https://bit.ly/3YUYvpz
- The Virtual Fashion Retail Environment https://bit.ly/3hYOy9W
- Fashion and metaverse market to reach over $6 billion by 2026 https://techinformed.com/fashion-and-metaverse-market-to-reach-over-6-billion-by-2026/
- The metaverse could add $3 trillion to the global economy within a decade, new study suggests https://www.euronews.com/next/2022/05/18/the-metaverse-could-add-3-trillion-to-the-global-economy-within-a-decade-new-study-suggest
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก : www.futuretaleslab.com หรือ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureUpdate #FutureofPlay #Fashion #Metaverse #MQDC
2 ถูกใจ
218 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...