สาเหตุที่เกิด Trading Halt บน NYSE เมื่อคืนนี้

NYSE ออกมาแถลงข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการ halt หุ้น 84 ตัวแล้ว โดยบอกว่า…
ในวันที่ 24 มกราคม NYSE มีปัญหาของระบบทำให้ระบบทำการซื้อขายหุ้นแบบต่อเนื่อง (Continuous Trading) ตอน 9:30 โดยไม่ได้ผ่านช่วงการคำนวณราคาช่วงเปิดตลาด (Opening Auction) ทำให้ราคาหุ้นที่ถูกใช้ใน LULD band (ซึ่งใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคา) ถูกกำหนดเป็นราคาแรกของการซื้อขาย แทนที่จะเป็นราคาเปิด
และในตลาดหุ้นสหรัฐ ข้อมูล LULD Band ต้องส่งให้กับ Securities Information Processor เพื่อกระจายให้กับตลาดหุ้นอื่น ๆ แต่ข้อมูลนั้นกลับไปถึงตลาดหุ้นอื่น ๆ หลังจากที่ตลาดเปิดไปแล้ว ทำให้มีรายการหลายรายการที่ไม่ควรเกิดเป็นธุรกรรมขึ้น แต่ได้ถูกจับคู่ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง
ดังนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ผ่านช่วงการเปิดประมูลเพื่อหาราคาเปิดนั้น ถือว่าเป็นการผิดระเบียบตาม NYSE Rule 7.10 NYSE จึงประกาศยกเลิกรายการธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลัง 9:30 น. แต่ก่อนที่จะรับข้อมูล LULD Band และมีราคาหลุดไปจากราคาอ้างอิง เกินกว่าอัตราที่กำหนด ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นมีทั้งหมด 4,341 รายการที่เกิดขึ้นบนหุ้นทั้งหมด 251 ตัว
1
ส่วนสาเหตุว่าทำไม NYSE ถึงไม่ได้มีการทำการประมูลราคาเปิดของหุ้นนั้น เกิดขึ้นจากการตั้งค่าระบบสำหรับการกู้คืนระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติผิดพลาด
เท่าที่ได้ยินข่าวลือ คือ ทำการทดสอบการเปิดระบบแบบ Disaster Recovery ในคืนก่อนหน้า แล้วน่าจะตั้งค่าคืนกลับไม่หมด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น
โชคดีที่ NYSE ไม่ได้ใช้บล็อกเชน ไม่อย่างนั้นคงแก้ไขปัญหาได้ยาก (เอ๊ะ! แต่ถ้าใช้ คงไม่เคยต้องทำระบบ Disaster Recovery สินะ)
อ้างอิง :
  • 12
โฆษณา