31 ม.ค. 2023 เวลา 13:00 • ธุรกิจ

Process Innovation พัฒนากระบวนการยกระดับการทำงาน

เรียนรู้นวัตกรรม 10 รูปแบบ กับซีรีส์ "Grow Your Business with Innovation" เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ดียิ่งขึ้น ในตอนนี้มาทำความรู้จักกับ Process Innovation เพื่อการพัฒนากระบวนการยกระดับการทำงาน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา