ศิริราชพยาบาล

แนะนำวิธีทำสมาธิ
" 3 นาที ที่มีคุณค่า"
1. หายใจช้าๆ ให้ลึกๆ ยาวๆ ให้เลือดกับออกซิ เจนไปเลี้ยงสมอง จะนอน หรือนั่ง ก็ได้ นอนดีที่สุด
2. หยุดลมหายใจ และเลือดไว้เลี้ยงสมอง 3 วินาที เพื่อให้เลือดและออกซิเจน ทำปฏิกิริยากัน
2
3. จากนั้น ปล่อยลมหาย
ใจออกมาทางปาก จนสุด
ทำอย่างนี้ 3 ครั้งติดกัน แล้วใช้ทรวงอกปั๊มเลือดและลมขึ้นไปเลี้ยงสมอง
โดยให้หายใจให้อกพองท้องแฟบอีก 20 ครั้งติดๆ กัน
4. จากนั้น การผ่อนคลายจิต หยุดคิดเรื่องในอดีต ในอนาคตโดยอัตโนมัติ จะเกิดปิติ ตามมา
5. อาการปิติ เช่น ตัวเบา น้ำตาไหล ขนลุก รู้สึกมีแสงสว่าง
6. ระหว่างที่มีอาการเหล่านี้ แสดงว่า ร่างกายเรากำลังผลิตสเตมเซลล์ เพื่อซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย ซึ่ง ปกติโดยธรรมชาติ จะได้จากการหลับลึก
7. การหยุดคิด 1 นาที จะเท่ากับหลับลึก 1 ชม.
8. ให้ทำทุกครั้งที่คิดได้ หรือเมื่อมีเวลาจำกัด ให้เอาเวลาเล่นไลน์ มาฝึกหายใจ ก็ได้ ก็ดีนะ ให้ทำอย่างน้อยวันละ 10 ครั้ง
ผลดีคือ
อารมณ์ จะดีขึ้น
ความจำ ดีมากขึ้น
สุขภาพดี
การงานดี
ความคิดเชิงบวกมีมากขึ้น
ถ้าได้ออกซิเจนไปเลี้ยงพอ จะห่างจากมะเร็ง เป็นผลที่ได้ตามมา
1
โฆษณา