17 ก.พ. 2023 เวลา 07:17 • ไลฟ์สไตล์
ความพยายามครับ ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต ผมใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการมาเป็นของผม
โฆษณา