1. “ความใฝ่รู้ ”
เพราะทุกอย่างเป็นความรู้รอบตัว
2. “ความคิดสร้างสรรค์”
สร้างสิ่งใหม่ให้ออกมาเป็นจริง
3. “ปรับตัวได้ เรียนรู้ให้ไว”
ตัดสินใจให้คม เรียนรู้งานและใช้ได้ทันที
4. “พูดจาดี สื่อสารเก่ง”
การทำงานควรเน้นในการพูดคุย
5. การควบคุมอารมณ์
การยอมรับในข้อผิดพลาดจะช่วยให้เติบโต
#HR #HRTHAILAND
1 ถูกใจ
1 แชร์
148 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา