5 ทักษะที่สำคัญสำหรับ"มนุษย์เงินเดือน"

1. “ความใฝ่รู้ ”
เพราะทุกอย่างเป็นความรู้รอบตัว
2. “ความคิดสร้างสรรค์”
สร้างสิ่งใหม่ให้ออกมาเป็นจริง
3. “ปรับตัวได้ เรียนรู้ให้ไว”
ตัดสินใจให้คม เรียนรู้งานและใช้ได้ทันที
4. “พูดจาดี สื่อสารเก่ง”
การทำงานควรเน้นในการพูดคุย
5. การควบคุมอารมณ์
การยอมรับในข้อผิดพลาดจะช่วยให้เติบโต
#HR #HRTHAILAND
  • 1
โฆษณา