เราทุกต่างตามหาคู่แท้ มิตรแท้ แต่ทำไมยิ่งตามหา ก็ยิ่งหาไม่เจอ โลกแห่งความเหงามันระบาดไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้น
กฤษณะมูรติ พูดถึงความสัมพันธ์คือบ่อเกิดของความทุกข์ แต่เราไม่เป็นเรา ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ โลกเราทั้งโลก ก่อเกิดจากเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นสายใย เพื่อนสนิทเป็นส่วนที่เล็กที่สุดในความสัมพันธ์ทั้งหมด
1
เรามักจะเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของโลก เราร่ำร้องอยากได้ความรักจากคนอื่นเสมอ เราลืมไปว่าแต่ละคนนั้น ต่างอยากเป็นศูนย์กลางของโลกเหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะเรา
การจะออกจากศูนย์กลางของตัวเรา เราต้องให้ความรัก ความเมตตา ต่อคนอื่นก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่า คนอื่นเขาจะตอบรับ หรือตอบแทนความปรารถนาดีของเราเสมอ
เราต่างมีเกราะป้องกันความเจ็บปวด อันเกิดจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ คนจึงมักสงวนความเป็นส่วนตัวของเราไว้กับตัวเองเสมอ เพื่อนสนิทจึงไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ได้ทุกเรื่อง และถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณคือคนที่น่ารำคาญสำหรับเพื่อนๆ
อย่าได้คาดหวังกับความสัมพันธ์ แต่ก็อย่าสิ้นหวังกับความสัมพันธ์ แม้บางครั้งหรือหลายครั้ง มันนำมาซึ่งความเจ็บปวดมาให้
เพราะเราอยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์ไม่ได้ครับ
  • 3
โฆษณา