22 ก.พ. 2023 เวลา 05:48
จริง ๆ แล้ว การแคร์หรือใส่ใจในผู้อื่นย่อมเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ถ้าทำแล้วมันทำให้เราเป็นกังวลหรือเป็นทุกข์ ก็คงจะต้องลดระดับการแคร์หรือใส่ใจคนอื่นให้น้อยลงกว่าปกติที่เป็น
โดยปกติแล้ว เราคงไม่สามารถทำอะไร เพื่อให้คนอื่น(ที่ไม่ใช่ตัวเรา) ถูกใจ... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา